Kunnskapsløypas filmteam produserer engasjerende film til formidling av kunnskap i alle aldre og genre.

Våre ansatte og freelansere har i tillegg til sine kunnskaper innen film og medier en bred bakgrunn med alt fra teknisk realfaglig kompetanse til psykologi og samfunnsvitenskapelige emner. Vi jobber for å gjøre formidling av kunnskap mer spennende!
Flisfyring1